“ส.วอลเลย์บอล-ม.เกษตร” จับมือตั้งศูนย์พัฒนากีฬาลูกยางไทย

เมื่อวันที่ 24 ม.ค.​ 67 ได้มีพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) ระหว่าง ม.เกษตรศาสตร์ กับ สมาคมกีฬาวอลเล่ย์บอลแห่งประเทศไทย ที่ห้องประชุมกำพล อดุลยวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ม.เกษตรศาสตร์ โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี ม.เกษตรศาสตร์ และนายสมพร ใช้บางยาง นากยกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลฯ ร่วมลงนาม มี รศ.ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กับ นายเกียรติพงศ์ รัชตเกรียงไกร อุปนายกฝ่ายเทคนิคฯ และเรืออากาศโท ชาญฤทธิ์ วงษ์ประเสริฐ เลขาธิการกิตติมศักดิ์ และประธานอำนวยการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลฯ พร้อมคณะ ร่วมเป็นสักขีพยานคำพูดจาก เว็บตรง true wallet

สำหรับพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันในครั้งนี้มีระยะเวลา 5 ปี โดย ม.เกษตรศาสตร์ จะร่วมกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลฯ จัดทำหลักสูตรและจัดอบรมการพัฒนาทักษะและความสามารถการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนที่สนใจทั่วไป, การจัดตั้งศูนย์พัฒนากีฬาวอลเลย์บอลในระดับรากหญ้า ระดับอุดมศึกษา ระดับยุวชน-เยาวชนทีมชาติ ในมหาวิทยาลัย, การจัดทำหลักสูตรสำหรับการพัฒนาผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน ผู้จัดการแข่งขัน, การบริหารการกีฬา, การใช้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางการกีฬาวอลเลย์บอล ตลอดจนจัดตั้งศูนย์พัฒนากีฬาวอลเลย์บอล และสนับสนุนการวิจัยในการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลต่อยอดสร้างความเข้มแข็งทางด้านกีฬาวอลเลย์บอลให้กับประเทศไทยอีกด้วยคำพูดจาก เว็บปั่นสล็อต